Contact Center Solutions

Contact Center là gì? Call Center là gì? Điểm Khác Biệt Giữa Call Center Và Contact Center Là Gì?