BPO

Dịch vụ BPO (Business Process Outsourcing) là một thuật ngữ dùng để chỉ việc thuê ngoài đối tác cung cấp các dịch vụ quản lý, chăm sóc..