Marketing

Marketing là gì? Ngành marketing là làm gì? Sự khác biệt giữa Marketing và Advertising.