Custom fit infrastructures for your business

Call Center

đ

Contact US

 • THIENTU Cloud Center (24/7)
 • CRM
 • Real-time Report
Telesales

đ

Contact Us

 • THIENTU Cloud Center (24/7)
 • Outbound Telesales
 • CRM
 • Outbound Real-time Report
Omni - Channel

đ

Contact US

 • (Inbound) THIENTU Cloud Center (24/7)
 • Omni - Channel (Email, Chat, Voice, Video, Call, Social Media ...)
 • CRM
 • Real-time Report
Contact Center

đ

Contact US

 • THIENTU Contact Center (24/7)
 • Multi - Channel or Omni - Channel (Email, Chat, Voice, Video, Call, Social Media ...)
 • Telemarketing
 • CRM
 • Real-time Report

 

Call Center

Telemarketing Telesales

Omni-Channel

Contact Center

Khởi tạo, duy trì và hổ trợ 24/7

Khảo sát hạ tầng, triển khai và đào tạo

Theo thời giá

Thời gian lưu trữ dữ liệu

12 tháng

12 tháng

12 tháng

12 tháng

Nâng cấp thời gian lưu trữ dữ liệu (user/tháng)

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Hổ trợ Live chat, email...

24/7

24/7

24/7

24/7

Hổ trợ qua hotline

24/7

24/7

24/7

24/7

Quản lý Khách Hàng - Customer Management (TTU CRM)

Import dữ liệu khách hàng từ Excel

Quản lý tập trung danh sách khách hàng và danh sách liên hệ

Phân loại các đối tượng khách hàng

Kết nối các module sms thực hiện chiến dịch outbound nếu có

Quản lý nhắc nhở các sự kiện đã tạo của khách hàng: ngày sinh nhật, ngày hết hạn,...

Tìm kiếm, lọc và trích xuất ra file excel dữ liệu khách hàng

Hổ trợ các trường dữ liệu khách hàng theo thông tin nghiệp vụ triển khai

Hổ trợ khách hàng có nhiều liên hệ

Quản lý lịch sử giao dịch của khách hàng, lịch sử xử lý (ghi chú) của từng khách hàng

Hổ trợ hiển thị số điện thoại hoặc ẩn số điện thoại ở màn hình làm việc của Agent

Hổ trợ truy vấn thông tin theo các trường dữ liệu khách hàng

Hổ trợ bộ công cụ lọc tra cứu tìm kiếm: Khách hàng, phân loại khách hàng, theo phân loại tiếp nhận phản hồi

Quản lý phân loại chủ đề phản hồi, tiếp nhận nhiều lớp

Quản lý tác vụ - Case Management

Quản lý tác vụ - Case Management

Phân loại các chủ đề tiếp nhận xử lý

Quản lý kênh tiếp nhận thông tin

Trạng thái tác vụ cần xử lý: tiếp nhận, phản hồi

Gọp tác vụ

Tự động nhận, phân luồng tác vụ từ các kênh

Tự động chỉ định, chuyển tác vụ cho bộ phận liên quan, agent

Thiết lập phân loại sự việc theo cam kết SLA

Chuyển phiếu yêu cầu giữa các phòng ban, bộ phận

Tự động gửi Email thông báo quá hạn xử lý case

Chỉ định trực tiếp từ Supervisor, Teamleader theo phân cấp

Quản lý sự kiện

Sự kiện theo thông tin khách hàng ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm

Sự kiện theo đơn hàng, hợp đồng

Thêm, xóa, sửa sự kiện

Quản lý nhắc nhở các sự kiện đã tạo của khách hàng như ngày sinh nhật, ngày hết hạn,...

Quản lý sản phẩm/dịch vụ

Danh sách sản phẩm/dịch vụ

Phân loại sản phẩm/dịch vụ

Đơn vị sản phẩm/dịch vụ

Quản lý đơn hàng

Truy vấn sản phẩm, đơn hàng, quản lý xem, xóa, sửa, trích xuất đơn hàng

Quản lý kho kiến thức - Knowledge Base Management

Danh sách phân loại thư mục kiến thức

Tìm kiếm nhanh, tìm kiếm nâng cao

Quản lý bài viết: thêm, xóa, sửa

Phân loại cây kiến thức

Thông tin nóng trong ngày

Quản lý tương tác đa kênh - Omni-Channel

Tích hợp kết nối các kênh: Email, SMS, Call, Livechat, Facebook

 

Online Messager (Inbox, Comment FB & LiveChat)

 

Case management xử lý theo kênh

 

 

Quản lý tập trung lịch sử tương tác tất cả các kênh: Lịch sử khách hàng tương tác

 

 

Giao diện người dùng - Tác vụ inbound Customer Care

Pop-up thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch khi khách hàng gọi đến

 

Màn hình Pop up hỗ trợ hiển thị hoặc ẩn số điện thoại khách hàng

 

Cập nhật thông tin khách hàng vào TTU CRM

 

Chuyển cuộc gọi từ màn hình làm việc giữa các agent

 

Chat nội bộ giữa các nhân viên

 

Trạng thái tổng đài viên: AUX, DOC, READY...

 

Xem lịch sử chuỗi xử lý tác vụ

 

Chuyển cuộc gọi inbound để bộ phận có liên quan

 

Truy vấn thông tin khách hàng

 

Quản lý (thêm, xem, xóa, sửa) danh sách sự kiện, danh sách khách hàng, khách hàng tiềm năng (leads) theo phân quyền

 

Truy vấn nhanh lịch sử cuộc gọi khách hàng gọi vào ra

 

Xem lại lịch sử ghi chú các phản hồi thắc mắc

 

Tra đơn, tư vấn, khiếu nại, đặt hàng (thiết kế theo nghiệp vụ)

 

Gửi SMS cho khách hàng cụ thể

 

Quản lý chiến dịch SMS CSKH - SMS Campign Management

Gửi SMS brandname

Gửi SMS thủ công đối với một khách hàng

Gửi SMS hàng loạt từ danh sách khách hàng theo chiến dịch

Gửi SMS tự động dựa vào ngày đặc biệt (sinh nhật, kỷ niệm)

Thống kê báo cáo các SMS đã gởi

Quản lý nguồn dữ liệu khách hàng

Quản lý danh sách nguồn dữ liệu gọi: Thêm, xóa, sửa

 

 

Import dữ liệu nguồn gọi từ Excel

 

 

Tự động kiểm tra chéo dữ liệu bị trùng hoặc sai định dạng

 

 

Quản lý chiến dịch Outbound - Outbound Campaign Management

Tự động kiểm tra chéo dữ liệu bị trùng hoặc sai định dạng

 

 

Chiến dịch gọi ra cho phép đình tuyến theo prefix gọi hướng trung kế khác nhau

 

 

Quản lý thời gian chiến dịch hiệu lực

 

 

Chỉ định gán cho agent thực hiện chiến dịch theo số lượng nguồn gọi định trước hoặc tự động với số lượng tổng agent chủ động lấy xuống gọi

 

 

Quản lý danh sách chiến dịch: đang chạy, đã stop, chỉ định lại agent

 

 

Phân tích khách hàng tiềm năng

 

 

Tự động gọi - Outbound Campaign Dialer

Hổ trợ chiến dịch Preview

 

 

Hổ trợ chiến dịch Agent Input

 

 

Hổ trợ kiểu gọi Auto Dialer

 

 

Hổ trợ kiểu gọi Predicted Dialer

 

 

Quản lý khảo sát - Questionnaire Management

Thiết lập câu hỏi khảo sát

 

 

Import nguồn gọi vào danh sách quản lý khảo sát từ excel hoặc từ danh sách khách hàng hiện hữu

 

 

Quản lý báo cáo kết quả khảo sát

 

 

Giao diện người dùng - Tác vụ outbound (Outbound Customer Care/Survey)

Quản lý thông tin khách hàng

 

 

Gọi ra theo danh sách định trước

 

 

Xem lại lịch sử các cuộc gọi ra đối với khách hàng đã gọi

 

 

Quay số nhanh từ giao diện web (Click to Call)

 

 

Lênh lịch đưa vào danh sách gọi lại sau

 

 

Danh sách gọi lại các số chưa thực hiện được

 

 

Tùy chỉnh bổ sung cập nhật thông tin nguồn gọi

 

 

Cập nhật kết quả cuộc gọi theo kịch bản Supervisor chỉ định trước

 

 

Truy vấn danh sách các khách hàng của chiến dịch đã chỉ định (bao gồm đã gọi/chưa gọi)

 

 

Xem nội dung kịch bản hướng dẫn chiến dịch

 

 

Ghi chú kết quả, nội dung cuộc gọi

 

 

Hiển thị trạng thái khách hàng đã gọi hoặc chưa gọi

 

 

Thêm số gọi vào danh sách DNC- Do Not Call

 

 

Tự động thông báo nhắc nhở các khách hàng đến hẹn gọi lại

 

 

Tự động chuyển thông tin khách hàng tiềm năng tới điện thoại viên.

 

 

Giám sát Realtime - Monitoring Record

Trạng thái agent làm việc: đang rỗi, talking, AUX, ACW, Ready...

Nghe xen, hội thoại, ghi âm

Giám sát hàng đợi - Queue Monitoring

Agent online, login vào hệ thống - Login/logout Queue

Giám sát cuộc gọi vào theo giờ - Realtime Monitoring Call By Hourly

Giám sát trạng thái theo nhóm

Giám sát cuộc gọi đợi, số cuộc gọi đang chờ, agent trong hàng đợi, số cuộc gọi đang nói chuyện

Wallboard giám sát tổng quan hệ thống inbound/ outbound, case xử lý

Giám sát KPI agent

Quản lý thống kê, báo cáo inbound - Report Management

Chi tiết lịch sử tiếp nhận phản hồi

 

Thống kê báo cáo sự vụ theo trạng thái: open, pending, close, overdue

 

Agent online trên hệ thống

 

Thống kê trích xuất Agent AUX: Break, ACW, Ready, Support...

 

Báo cáo inbound ACD

 

Chi tiết cuộc gọi vào

 

Thống kê và trích xuất cuộc gọi trả lời theo hàng đợi

 

Thống kê SLA theo hàng đợi và Agent

 

Thống kê cuộc gọi vào nhỡ

 

Chi tiết nhỡ ring no answered đối với Agent

 

Quản lý báo cáo ghi âm cuộc gọi inbound

 

Thống kê báo cáo sự việc theo Team, thao Agent

 

Thống kê báo cáo sự việc tiếp nhận xử ký theo kênh

 

Thống kê phân loại tiếp nhận

 

Thống kê chỉ số AHT theo từng giờ, ngày, tuần...

 

Quản lý báo cáo thống kê, báo cáo outbound

Báo cáo trích xuất chỉ cuộc gọi theo chiến dịch

 

 

Báo cáo thống kê, trích xuất kết quả chiến dịch (% kết quả mỗi agent ghi nhận)

 

 

Báo cáo chiến dịch agent thực hiện (Báo cáo agent đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm trong tổng số khách hàng đã được gán)

 

 

Báo cáo thống kê kết quả gọi application list (bổ sung)

 

 

Báo cáo thống kê, trích xuất hiệu suất làm việc của agent (KPI) theo chiến dịch

 

 

Báo cáo quản lý đánh giá ghi âm cuộc gọi outbound

 

 

Quản lý đánh giá QA - Quality Management

Quản lý thiêt lập mẫu chấm điểm QA

 

Lọc cuộc gọi theo các tiêu chí số điện thoại, chiến dịch, tên khách hàng, tên nhân viên agent để nghe ghi âm và chiếm điểm QA

 

Quản lý cáo cáo QA

 

API tích hợp

Đồng bộ thông tin khách hàng, liên hệ từ ứng dụng của doanh nghiệp

 

200RPH

400RPH

API tiếp nhận đơn hàng, khách hàng từ ứng dụng của doanh nghiệp

 

200RPH

400RPH

Báo cáo trích xuất đồng bộ trên điện thoại thông minh

 

OUR Valued Customers