Tuyển dụng Tổng đài viên CSKH thông thạo tiếng Hàn tháng 8/2022

Thiên Tú tuyển dụng Tổng đài viên CSKH thông thạo tiếng Hàn, thời gian tuyển dụng từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 18/08/2022