BLOG

On Top

Recent Stories

Thientu.vn Cloud Contact Center

Cloud Contact Center Là Gì?

Thiên Tú Cloud Contact Center cung cấp khả năng truy cập từ xa, bảo mật toàn diện, hiện đại hóa trung tâm liên lạc của doanh nghiệp bạn.

Read More »

Dịch Vụ Auto Call Telesales

Trình quay số tự động hay tự động gọi của dịch vụ Auto Call Telesales là giải pháp trong trung tâm liên lạc. Dựa vào cơ sở dữ liệu, danh bạ, database…

Read More »

Auto Dialer For Telemarketing

Trình quay số tự động hay tự động gọi Auto Dialer là giải pháp trong trung tâm liên lạc. Dựa vào cơ sở dữ liệu, danh bạ, database…

Read More »

Telemarketing là gì?

Telemarketing: Tiếp thị qua điện thoại, phát triển và kế thừa từ những đặc điểm nổi bật của người anh đi trước “Telesale”.

Read More »

Why Outsourcing is good for your business?

Chi phí cho dịch vụ Outsourcing thường thấp hơn chi phí cho việc tái cơ cấu công ty hay bắt đầu lại quy trình trong doanh nghiệp của bạn. Cùng với bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản …

Read More »

What is First Call Resolution?

First Call Resolution – Vấn đề được giải quyết trong cuộc gọi đầu tiên: là một chỉ số quan trọng giúp nhà cung cấp dịch vụ trung tâm chăm sóc khách hàng hay doanh nghiệp có thể đánh giá được năng lực chăm sóc khách hàng, cùng với…

Read More »

Most important Customer service skills

Bạn sẽ không biết mình đạt được gì cho đến khi bạn thử điều này – Chinh phục khách hàng là cả một nghệ thuật, nó là thành quả của một quá trình mà bạn cần phấn đấu…

Read More »

Social Media

New From Thien Tu

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
On Top

Related Posts

Thientu.vn Cloud Contact Center
THIENTU Cloud contact center
Chung Ngo

Cloud Contact Center Là Gì?

Thiên Tú Cloud Contact Center cung cấp khả năng truy cập từ xa, bảo mật toàn diện, hiện đại hóa trung tâm liên lạc của doanh nghiệp bạn.

Read More »
THIENTU BPO Telesales
Chung Ngo

Dịch Vụ Auto Call Telesales

Trình quay số tự động hay tự động gọi của dịch vụ Auto Call Telesales là giải pháp trong trung tâm liên lạc. Dựa vào cơ sở dữ liệu, danh bạ, database…

Read More »