Learning & Knowledge

On Top

Recent Stories

VOIP Là Gì?

VOIP Là gì

VoIP gọi điện qua internet, hiện và đang dần phổ biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực đời sống. Điển hình cho dịch vụ VoIP là các tổng đài CSKH 1800 – 1900.

Read More »
IVR là gì | IVR Technology | Dịch Vụ Call Center

IVR là gì

IVR công nghệ đem lại sự đột phá trong dịch vụ chăm sóc khách hàng – tổng đài chăm sóc khách hàng. Cũng như giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nhân lực trong vận hành hoạt động

Read More »

Dịch Vụ Auto Call Telesales

Auto Call Telesales giải pháp tiếp thị qua điện thoại đem lại tập khách hàng tiềm năng, phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp, tối ưu hóa lợi nhuận…

Read More »

Telemarketing là gì?

Telemarketing: Tiếp thị qua điện thoại, phát triển và kế thừa từ những đặc điểm nổi bật của người anh đi trước “Telesale”.

Read More »

Social Media

New From Thien Tu

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
On Top

Related Posts

Asterisk là gì?
Contact Center Solutions
Chung Ngo

Tổng đài Asterisk là gì?

Tổng đài Asterisk giải pháp tăng trưởng doanh thu thiết thực cho doanh nghiệp. Top #1 Nhà cung cấp tổng đài Asterisk tốt nhất.

Read More »
VOIP Là Gì?
Contact Center Solutions
Chung Ngo

VOIP Là gì

VoIP gọi điện qua internet, hiện và đang dần phổ biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực đời sống. Điển hình cho dịch vụ VoIP là các tổng đài CSKH 1800 – 1900.

Read More »
IVR là gì | IVR Technology | Dịch Vụ Call Center
Contact Center Solutions
Chung Ngo

IVR là gì

IVR công nghệ đem lại sự đột phá trong dịch vụ chăm sóc khách hàng – tổng đài chăm sóc khách hàng. Cũng như giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nhân lực trong vận hành hoạt động

Read More »
Cloud Contact Center
THIENTU Cloud contact center
Chung Ngo

Cloud Contact Center Là Gì

THIENTU Cloud Contact Center trung tâm liên lạc điện toán đám mây đem lại giải pháp thiết thực, tối ưu cho doanh nghiệp.

Read More »